top of page
CaptureVariabellista.PNG

Variabellista

Variabellista

Kunskap till grund för förbättringsarbete

Tid från fraktur till ankomst, tid till operation, frakturtyp i relation till operationsmetod, kön, ålder, ensamboende, sjukdomsgradering enligt ASA samt vårdtid i relation till procentandel patienter utskrivna till sitt ursprungliga boende. Gångförmåga och gånghjälpmedel vid uppföljning i relation till förmågan innan frakturen. Efter fyra månader utvärderas behandlingsresultatet i form av den vårdkedja patienten har klarat av att genomgå samt gångförmåga, gånghjälpmedel och uppgiven smärta från höften samt livskvalitet enligt EQ5D. operationsmetoder relateras fortlöpande till uppkommande komplikationer och reoperationer. Det finns möjlighet till frivilliga frågor. En av dessa är kvalitetsindikatorn trycksår som registreras vid ankomst, under vårdtiden samt vid utskrivning.

Är du intresserad av att samverka med oss?

Kontakta oss och diskutera möjligheter för datauttag. Rikshöft lämnar ut data efter bedömning i varje enskilt fall samt vid godkänt etiktillstånd.

 

bottom of page