top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

PROHIP

2009 tog university College Själland initiativ till projektet ProHip. Företrädare för de ortopediska klinikerna i Slagelse och Ringsted i Region Själland och Lunds universitets sjukhus i Region Skåne. Vårdpersonalen som deltagit i projektet har arbetat med att utveckla och implementera kliniska rutiner inom trycksår, nutrition, urinretention, konfusion och uppföljning av patienterna. I Skåne låg fokus på utveckling av personalens kompetens inom kvalitet och förbättringsarbete samt vidareutbildning på akademisk nivå. Filmer har tagits fram dels om själva projektet men också en film om vårdförloppet vid höftfraktur och en film om hur det är att opereras för höftartros. Läs mer om projektet

Comments


bottom of page