top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Artiklar med data från RIKSHÖFT

Updated: Feb 1

  • En kort vårdtid efter höftfraktur är inte associerat med fler återinläggningar!   

 ”A short length of hospital stay is not associated with risk of readmission among hip fracture patients – a Swedish national registerbased cohort study”.

a-short-length-of-hospital-stay-is-not-associated-with-risk-of-readmission-among-hip-fract
.
Download • 1.14MB

  • Det är svårt att jämföra operationsmetoder i kohortstudier vid lårbenshalsfraktur, kirurgisk metod styrs av patienturvalet.

15611-ek-d
.pdf
Download PDF • 1.39MB

  •  Övervikt är associerat med en bättre överlevnad vid patologisk höftfraktur !

obesity-paradox-and-mortality-after-pathological-hip-fractures-a-swedish-registry-study
.pd
Download PD • 655KB

  • Funktionellt utfall hos patienter med höftfraktur från 2008 till 2018.

"Functional outcome in patients with hip fracture from 2008 to 2018, and the significance of hand-grip strength – a crosssectional comparative study"

Örebro_Paper II - BMC Geriatrics 2023
.pdf
Download PDF • 1.17MB


Comments


bottom of page