top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Hur man förebygger komplikationer

Inför operationen får patienten hjälp med tvättning alternativt duschning (på särskild bår) med desinficerande tvål. Det görs för att minska risken för infektion. Även antibiotika ges under operationen för att minska denna risk. Smärtlindring skall tas regelbundet före operationen så att patienten vågar röra sig i sängen och efter operation så att det blir lättare att komma upp och röra sig. Det är viktigt att röra sig så att det inte uppstår tryckskador och för att tarmen skall komma igång så patienten inte blir förstoppad. Benet läker också bättre när det belastas. Syrgas ges oftast före operation och en eller två dagar efter operationen. Syrgas ges via en slang i näsan för att förbättra syresättningen och minskar risken för förvirring.

Vätska ges i dropp inför operationen, efteråt är det viktigt att äta och dricka ordentligt. Näringsbrist och dålig vätskebalans kan leda till försämrad så


r- och frakturläkning, minskad ork och leda till förlängd sjukhusvistelse och rehabiliteringsperiod. Under sjukhusvistelsen ges bloduttunnande läkemedel i sprutform för att förebygga blodproppar. Ibland kan det behövas även efter hemgång.

Ibland behöves det sättas in en urinkateter inför/under operation. Målet är att den tas bort så fort som möjligt efter operationen för att minska risken för urinvägsinfektion.

Träningsprogram, för att minska svullnad, öka rörlighet och styrka delas ut, oftast av sjukgymnast.Kommentare


bottom of page