Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

Ha koll på vårdtiden

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar Rikshöft och forskare vid Umeå universitet i en studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal, BMJ.


Läs mer om forskningsfynden

Recent Posts

See All

RIKSHÖFT
Rörelseorganens forskningsavdelning
Ortopedkliniken
Wigerthuset
SUS/Lund
22185 Lund