top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

Ha koll på vårdtiden

Updated: Feb 8, 2021

Patienter som vårdas kortare tid än 10 dygn på sjukhus efter en höftfraktur har en tydligt ökad risk att avlida inom en månad efter utskrivning från sjukhuset, jämfört med patienter som får en längre vårdtid. Det visar Rikshöft och forskare vid Umeå universitet i en studie som publicerats i tidskriften British Medical Journal, BMJ.

I en senare studie publicerad i tidskriften JAMDA visades i ett material från Rikshöft att risken för död efter utskrivning ökade enbart hos den grupp sköra patienter som skrevs ut till så kallade korttidsboenden efter en kort tids sjukhusvård.

Referenser:

Length of hospital stay after hip fracture and short term risk of death after discharge: a total cohort study in Sweden. Nordström et al.

BMJ 2015;350:h696

Geriatric Rehabilitation and Discharge Location After Hip Fracture in Relation to the Risks of Death and Readmission. Nordström et al.

JAMDA 2018 19(10):840-845Recent Posts

See All

Σχόλια


bottom of page