Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Inloggning med Mobilt Bank-ID

Updated: Nov 23, 2020

Det finns nu möjlighet att logga in i 3C med Mobilt Bank-ID, kontakta koordinator Lena Jönsson för mer information.


Recent Posts

See All

KRAV PÅ SÄKER AUTENTISERING I KVALITETSREGISTER

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir