top of page

Publikationer med data ifrån RIKSHÖFT

to About

Klick för att ladda hem vald lista

  Vetenskapliga     publikationer 

 

RIKSHÖFT har bidragit till

över 100 vetenskapliga

publikationer          

 Avhandlingar 

 

Ta en närmare titt och djupdyk i information kring olika aspekter av           höftfrakturer          

Rapporter 

 

 

RIKSHÖFT bidrar regelbundet till olika rapporter       

 Bokkapitel 

 

RIKSHÖFT samverkar internationellt och regelbundet till olika bokkapitel         

Studentarbeten

 

RIKSHÖFT samverkar universitet i Sverige och bjuder in studenter att genomföra projekt med data        

bottom of page