top of page
bigstock-Young-Woman-And-Her-Patient-132

För patienter

Här kan du som är patient eller närstående till en patient hitta information om förebyggande, omhändertagande, och vägen tillbaka efter en höftfraktur.

Varför RIKSHÖFT

Varför RIKSHÖFT?

RIKSHÖFT är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienterna och deras omhändertagande. Höftfrakturer är vanliga och utgör dessutom den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar, som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan. Risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23% för kvinnor och 11% för män. Höftfrakturerna inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige.​

Syftet med RIKSHÖFT är att samla in data om vilka besvär de som drabbas av höftfraktur har under vårdförloppet och hur återhämtningen går under de första 4 månaderna.  Med dessa data kan vi se hur omhändertagandet ser ut över tid i Sverige och hur framgångsrika olika kliniker i Sverige är. Data som samlas in används även för forskning. Idag har RIKSHÖFT tillsammans med deltagande kliniker i Sverige samlat in data från över 300 000 patienter och har hjälpt till att påverka vården i Sverige sedan 1988.

 

Lär dig mer

Att råka ut för en höftfraktur

Att råka ut för en höftfraktur

Att ramla inom eller utomhus kan ha stora konsekvenser med ett stort lidande för patienten. Höftfraktur uppstår oftast av fall i samma plan inomhus. 

Företrädesvis drabbas äldre och medelåldern är ca 80 år och ca 2/3 är kvinnor. Behandling av patienter med höftfraktur kostar samhället ca 1,5 miljarder årligen.

16000

höftfrakturer per år i Sverige

>300 000

registrerade patienter i RIKSHÖFT

Snabbt omhändertagande

Snabbt omhändertagande viktigt

I Sverige eftersträvas ett snabbt omhändertagande och operation inom 24 timmar.
Detta minskar risken för komplikationer och sjuklighet efter höftfraktur.

64%

opereras inom 24 timmar. Målet är att minst 80% ska opereras inom första dygnet

> 4

månader framåt från frakturen följer RIKSHÖFT patienten

En Höftfraktur

En höftfraktur

Höftfrakturer klassificeras utifrån röntgenbilder och var uppstår. De två huvudsakliga typerna är cervikala (fraktur på lårbenshalsen) och trokantära (fraktur genom muskelfästena nedom lårbenshalsen). 

De cervikala kan tillförlitligt indelas i dislocerade (felställda, instabila) och odislocerade (inkilade, ej felställda).
De trokantära höftfrakturerna indelas i två-fragments (stabila) och flerfragments (instabila).
De subtrokantära höftfrakturerna definieras som fraktur inom området 5 cm nedanom trokanterminor (utskott strax nedom lårbenshalsen).

bone2.png

54%

Andel höftfrakturer med brott på lårbenshalsen

46%

Andel höftfrakturer med brott genom muskelfästena nedom lårbenshalsen

Vårdtider

Vårdtider

Förbättrad operationsteknik och intensifierad rehabilitering, med direkt mobilisering och viktbelastning på det opererade benet, leder 
ofta till snabb hemgång från akutsjukhuset.

Eftervården bör inkludera genomgång samt rehabilitering med hjälp av interdiciplinära team med bl.a. läkare, sjuksköterska, fysioterapeut och arbetsterapeut samt vanligen återkommande uppföljningar och konferenser där samtliga i teamet arbetar mot ett gemensamt mål. Processen omfattar en grundlig geriatrisk bedömning och en individuell vårdplanering inklusive utskrivningsplan. 

7

dygn på sjukhus i medelvårdtid för höftfrakturer

14

miljarder årligen i indirekta och direkta kostnader av sjukdomen

Informationsfilm

Informationsfilm

Nyheter

Senaste nytt

scandinav_8a5w.jpg

Kontakta oss

Har du frågor angående RIKSHÖFT och vårt arbete kontakta oss gärna.

Tack för ditt mail! Vi återkommer så snart vi kan

Kontakta oss
bottom of page