top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Registrering av formulär för år 2022

Registrering av Primäroperation formulär 1 skall vara klart till den

28 februari 2023.

Registrering av 4-månader uppföljning formulär 2 skall vara klart till den

31 maj 2023.


Recent Posts

See All

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir

bottom of page