Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Registerdag 2021

Vi kommer att hålla ett digitalt årsmöte den 29 november kl 13:00 – 16:00.

Agenda för eftermiddagen kommer att meddelas senare.

Alla är välkomna att delta.

Tacksam för svar om deltagande senast den 25 november. Länk meddelas senare.
Recent Posts

See All

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir