top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Registerdag 2022

Updated: Sep 22, 2022

Vi kommer att hålla ett digitalt årsmöte den 1 december kl 09:30 – 12:00.


Vi kommer förutom att lyfta fram olika delar av årsrapporten få en spännande föreläsning med titeln "Sjukvården i krig och kris" av vår nya styrelseledamot Pierre Campenfeldt. Det ges utrymme för frågor och diskussion.

Mötet kommer att avslutas med workshop för registrering och datauttag.


Alla är välkomna att delta.

Tacksam för svar om deltagande senast den 25 november till Koordinator Lena Jönsson lena.LJK.jonsson@skane.sebottom of page