Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Registerdag 2020

Updated: Nov 24, 2020

Årets registermöte ägde rum den 27 oktober klockan 08:30 – 09:30 och hölls via en digital länk.

Med följande agenda,

· Nulägesrapportering av registerhållare Ami Hommel.

· Årsrapporten, en kort genomgång av registerhållare Margareta Hedström.

· Ny hemsida presenterades av koordinator Lena Jönsson.

Föreläsning av Professor Tommy Cederholm om ”Skörhetsbegreppet viktigt för att förstå den äldre patientens behov”.

Klockan 13:00 -14:00 hölls möte för registrerarna av Lena Jönsson. För att besvara frågor kring registrering och datauttag.Recent Posts

See All

KRAV PÅ SÄKER AUTENTISERING I KVALITETSREGISTER

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir