top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

Ny information från Nationella kvalitetsregister, SKR

ANTALSBERÄKNING FÖR KLINISK FORSKNING

• Nytt ändamål för sekundäranvändning hos vårdgivare och i kvalitetsregister fr.o.m. 1 maj!

• Enligt patientdatalagen avses med ändamålet:

‒ ”Beräkning som på förfrågan av forskare inför planerad klinisk forskning görs av hur många personer som uppfyller vissa i förväg uppställda kriterier och som därmed kan komma att omfattas av forskningen”

• Utförs av anställd personal hos vårdgivaren eller hos CPUA-myndigheten. Den krets av personer som genomför antalsberäkning ska vara begränsad.

• Resultatet av en antalsberäkning lämnas ut till frågeställaren i form av en uppgift om ett exakt antal personer eller ett intervall (5 kap. 7 § patientdatalagen). Frågeställaren får inte del av några personuppgifter.

Comments


bottom of page