Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Underhållsarbete

Updated: Nov 23, 2020

Ingen aktuell uppdatering är på gång
Recent Posts

See All

KRAV PÅ SÄKER AUTENTISERING I KVALITETSREGISTER

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir