Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Registrering av formulär för år 2021

Updated: Sep 20, 2021

Registrering av Primäroperation formulär 1 skall vara klart till den

25 februari 2022.

Registrering av 4-månader uppföljning formulär 2 skall vara klart till den

20 maj 2022.


Uppföljningsformuläret som skickas till patienter efter 4 månader är uppdaterat och finns under fliken personal/formulär