Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

Registrering av 4-månadersuppföljningen

Updated: Jun 5

Registrereingen skall vara klar den 15 maj,  om ni nu i Covid-19 tider inte hinner var snälla och meddela Lena!

Uppföljningsformuläret som skickas till patienter efter 4 månader är uppdaterat och finns under fliken personal/formulär
RIKSHÖFT
Rörelseorganens forskningsavdelning
Ortopedkliniken
Wigerthuset
SUS/Lund
22185 Lund