Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Registrering av formulär för år 2020

Updated: Nov 23, 2020

Registrering av Primäroperation formulär 1 skall vara klart till den

26 februari 2021.

Registrering av 4-månader uppföljning formulär 1 skall vara klart till den

21 maj 2021.

Om ni nu i Covid-19 tider inte hinner var snälla och meddela Lena!

Uppföljningsformuläret som skickas till patienter efter 4 månader är uppdaterat och finns under fliken personal/formulär
Recent Posts

See All

KRAV PÅ SÄKER AUTENTISERING I KVALITETSREGISTER

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir