top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • Rikshöft informerar

Behörighet till 3C

Updated: Sep 14, 2021


Ansökan

Är du ny användare gör du en behörighetsansökan för inloggning till 3C.

Följ instruktionerna i nedanstående fil.

Manual _Självregistrering _ 3C_Rikshöft 2021_07_07
.docx
Download DOCX • 415KB

När du har bekräftat din e-post kommer vi att attestera din behörighet. Sedan är det klart för att logga in i registret.


Ändring av användarbehörighet

Vid eventuell ändring av en användarbehörighet kontakta Lena Jönsson på email lena.LJK.jonsson@skane.se

Avregistrering av behörighet

När du inte längre ska använda din inloggning kontakta Lena Jönsson på email lena.LJK.jonsson@skane.seRecent Posts

See All

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir

bottom of page