top of page

Nyheter

Senaste informationen till medarbetare och patienter 

  • lenaljkjonsson

Böcker som kan laddas ner gratis

Fragility Fracture Network har tillsammans med Springer lanserat två böcker på engelska som kan laddas ner gratis

Herts K, Santy-Tomlinson J, (2018). Fragility Fracture Nursing, Holistic Care and management of the Orthogeriatric patient. Springer International Publishing AG. Open access https://link.springer.com/book/10.1007%2F978-3-319-76681-2


Geirsdóttir O G, Bell JJ, (2021) Interdisciplinary Nutritional Management and care for Older Adults. An Evidence-Based practical Guide for Nurses.

https://link.springer.com/book/10.1007/978-3-030-63892-4Recent Posts

See All

Enligt Socialstyrelsens föreskrifter SOSFS 2008:14 2 kap. 5 § skall överföring av patientuppgifter via internet kunna ske under stark autentisering så att ingen obehörig kan ta del av uppgifterna. Dir

bottom of page