top of page

Namn på huvudsida

KORT BESKRIVANDE MENING om huvudsidan

to About

Valfri text

Rubrik

Beskrivande text för stycke nedanför

RIKSHÖFT är det nationella kvalitetsregistret för höftfrakturpatienterna och deras behandling. Höftfrakturer utgör den grupp av alla typer av kirurgiska sjukdomar, som konsumerar mest vård genom hela vårdkedjan. Höftfrakturer är vanliga. Risken att vid 50 års ålder få en höftfraktur under resterande livstid är 23% för kvinnor och 11% för män. Höftfrakturerna inklusive rehabilitering kostar 2,3 miljarder årligen i Sverige.​

 

bottom of page