top of page
Kvinna på jobbet

Forskning & Utvärdering

to About

Översikt

Kunskap till grund för förbättringsarbete

Syftet med datainsamlingen till kvalitetsregister är att vi ska fungera som ett verktyg för uppföljning och förbättringar i vården. I Rikshöft finns uppgifter om bland annat diagnos, behandlingar, biverkningar och livskvalitet men även information om läkemedel.  Genom att publicera utvärderingar i form av årsrapporter och att samverka med forskare nationellt och internationellt kan vi bidra till bättre vård och rehabilitering. Forskningen från Rikshöft är också viktig för att skapa en hälso- och sjukvård där lärande och utveckling är en viktig del och där medarbetares kunskap och initiativ tas tillvara på bästa sätt.

 

Rikshöft har bidragit till optimering av landets höftfrakturvård, något man kan se på bland annat minskade vårdtider och ökande utskrivningsandel till det ursprungliga boendet, vilket effektiviserat akutsjukvården och samtidigt minskat användningen av rehabiliteringsresurser. Urvalet av optimala operationsmetoder har också befrämjats av registreringen. Informationen om denna del kommer att öka ytterligare då en intensifierad analysverksamhet kommer att bedrivas avseende operationsresultat.

Är du intresserad av att samverka med oss?

Kontakta oss och diskutera möjligheter för datauttag. Rikshöft lämnar ut data efter bedömning i varje enskilt fall samt vid godkänt etiktillstånd för forskning. Det krävs inte etikgodkännande för att använda registerdata för förbättringsarbete. 

 

Årsrapporter

Årsrapporter

2023

Den senaste årsrapporten från RIKSHÖFT. 

OBS! Från och med årsrapport 2020 har vi ändrat skrivningen

    så att årsrapport 2020 innehåller data från 2019.         

Det saknas med andra ord ingen årsrapport för år 2019. 

Alla rapporter

Ansök om uttag?

Innan du ansöker om datauttag kontakta vår registerhållare för vägledning för att underlätta processen. Då ökar möjligheterna att du får ut bästa variablerna för din fråga samt att du kan få tips på hur du kan utforma ansökan på ett sätt som gör att handläggningen går snabbt. 

Samverkansprojekt

Ta en titt på några av de samverkans och forskningsprojekt som använt data från RIKSHÖFT och bli inspirerad av vad ni kan göra för förbättrings eller forskningsprojekt

bottom of page