top of page

Vi är det nationella kvalitetsregistret för patienter med höftfraktur 

PATIENTEN, BEHANDLINGEN, FUNKTIONSUTFALLET, & RESULTATET

Fästpunkt 1

Om oss

Om

RIKSHÖFT är med och utvärderar och kvalitetsutvecklar vården till mervärde för patienter, forskare och vårdgivare

Varje år drabbas c:a 16000 personer i Sverige av en höftfraktur, vilket förorsakar stort lidande samt står för de näst högsta kostnaderna för sjukvård och rehabilitering inom vården. 
Genom att följa utvecklingen av vården i Sverige kan vi göra jämförelser mellan olika regioner, utvärdera behandlingsmetoder, vara ett stöd i att förbättra vårdens innehåll och kvalitet och sprida kunskap.

 

Senaste nytt

Våra utvärderingstal

Utvärderingstal

Åter till ursprungligt

boende

 Tiden efter operation kräver ofta stora rehabiliteringsinsatser och många äldre har svårigheter att komma tillbaka till tidigare
aktiviteter och socialt umgänge.  Ett mått på hur rehabiliteringen har gått är förmågan att återgå till sitt eget boende. 

Kvinnor

 Den höga andelen kvinnor förklaras både av en högre medellivslängd hos kvinnor och av kvinnors ökade tendens till osteoporos.

Opereras inom 24h

I Sverige eftersträvas ett snabbt omhändertagande och operation inom 24 timmar.

Detta minskar risken för komplikationer och sjuklighet efter höftfraktur.

registrerade patienter i RIKSHÖFT

Att råka ut för en höftfraktur

Att ramla inom eller utomhus kan ha stora konsekvenser. Höftfrakturer uppstår oftast från dessa fall i samma plan. 

höftfrakturer per år i Sverige

16000

>300 000

Kontakta oss
scandinav_8a5w.jpg

Kontakta oss

Har du frågor angående RIKSHÖFT och vårt arbete kontakta oss gärna.

Tack för ditt mail! Vi återkommer så snart vi kan

bottom of page